Evirodozor

odborný dozor na stavbách v oblasti životného prostredia

Voda, vzduch, pôda, abiotické a biotické zložky životného prostredia sú často krát ovplyvniteľné, poškodené a zničené stavebnou činnosťou, predchádzajme tomu v zmysle platných predpisov.  

Máte podmienku na vytvorenie enirodozoru na Vašej stavbe?

Ak áno neváhajte nás kontaktovať!

Referencie

Kontakt

OTONYCTERIS s. r. o.

Kancelária

Komenskeho 21
974 01 Banská Bystrica

Konateľ:

RNDr. Peter Bačkor PhD.
Telefón: 0903 180 139
Email: info@otonycteris.sk

Sídlo firmy

Prostredná Môlča 32
SK-974 01 Môlča

IČO: 47543221
DIČ: 2023983269
IČ DPH: SK2023983269
Zapísaná v obchodnom registri, v oddiely Sro, vložka číslo 255670/S Okresného súdu v Banskej Bystrici.